Skip to main content

Wat heb jij te belangrijk gemaakt?

Als zoon van een intelligente en dominante vader, heb ik om zijn goedkeuring te verkrijgen de strategie omarmd om te bewijzen dat ik goed ben in wat ik doe. Dat heeft mij veel opgeleverd; ik was ook over het algemeen goed in wat ik deed. Maar….

Jaren geleden merkte ik dat ik bij sommige cliënten, de intelligente dominante mannen, ineens mijn best ging doen om te bewijzen dat ik een goede coach/therapeut was. Een typisch geval van tegenoverdracht. Ik was niet meer helemaal vrij, zoals ik dat wel ervaarde met andere cliënten. In de leertherapie voor mijn opleiding destijds, loste ik dit patroon onder begeleiding van de leertherapeut in één sessie op.

Het opmerkelijke was dat ik daarna nooit meer een dominante man in mijn praktijk heb gehad. Althans ze kwamen wel, maar ik zag ze niet meer als dominante mannen voor wie ik iets moest bewijzen. Heel prettig en vrij.

Ik schrijf dit persoonlijke verhaaltje omdat het voor mij de essentie van de meeste patronen die we hebben ontwikkeld, goed illustreert. In mijn visie komen de meeste van onze patronen voort uit waarden die we sinds onze vroege jeugd te belangrijk hebben gemaakt. In dit geval de waarde om door goed te zijn in wat je doet, de goedkeuring, acceptatie, liefde van de ander te verkrijgen. Maar er zijn vele manieren waarop mensen iets proberen te verkrijgen waarvan ze in hun jeugd te weinig hebben gehad, of voorwaardelijk hebben gehad, of juist wat ouders door opvoeding en voorbeeldgedrag teveel hebben meegegeven. Dat is onbewust ingedruppeld.

In ons latere leven zorgen deze te belangrijk gemaakte waarden en de patronen die daaruit voortkomen ervoor dat we in de problemen komen. Maar het goede nieuws is dat het je waarschijnlijk ook veel heeft opgeleverd. En dat je van deze patronen heel goed af kan komen als je de onderliggende waarden relativeert. Niet op cognitief niveau, want dat is niet duurzaam. Maar op emotioneel niveau, dan ben je echt vrij.

Daarvoor zijn vele technieken beschikbaar. Zelf vind ik de SilentHands methode fijn om te gebruiken omdat het supersnel werkt en ook omdat je tussen de sessies door zelf kunt werken aan jezelf vrij maken van te belangrijk gemaakte waarden.

Als je ook patronen hebt waar je vanaf wil, of als je wil leren hoe je anderen daarmee helpt, kijk dan op www.silenthands.org en neem contact op.